Ontwikkeling

Onder de ontwikkeling in Apployed valt eigenlijk de zachte kant van HR. Opleidingen, gesprekken, carrière en capaciteiten vallen hier bijvoorbeeld onder. Apployed biedt dus een online overzicht van de opleidingen en cursussen van medewerkers, de gesprekken die hebben plaats gevonden en de capaciteiten van medewerkers. Handig toch de volledige ontwikkeling per medewerker inzichtelijk? 

Opleidingen
Creëert een duidelijk overzicht van de opleidingen van de medewerkers. Handig voor het opstellen van opleidingsplannen.

Gesprekken

Scherm om alle belangrijke gesprekken vast te leggen. Belangrijk bij mogelijke arbeidsconflicten. Extra handig hierbij is de mogelijkheid van Apployed om extra digitale documenten te hechten.

Carrière
Om een totaalbeeld van een medewerker te krijgen is het interessant om te weten wat een medewerker heeft gedaan bij vorige werkgevers.

Capaciteiten
Voor een snel overzicht van de medewerker capaciteiten in uw organisatie. Spreekt er iemand Spaans? Wie heeft een BHV of EHBO diploma? Het capaciteiten scherm helpt u optimaal efficiëntie te bereiken. 

Hieronder een voorbeeld van het ontwikkelingsscherm in Apployed. 

ontwikkeling