Gesprekscyclus online overzichtelijk

Geen gedoe meer met rondslingerende of kwijtgeraakte beoordelingformulieren? Met Apployed staat de gesprekscyclus volledig overzichtelijk en compleet online.

Met Apployed kan de gesprekscyclus van begin tot eind online geregeld worden. Eenmalig moet het gespreksformulier gedefinieerd worden, eventueel een apart formulier per functie en type gesprek. Er kunnen vervolgens gesprekken gepland worden. Zowel de werkgever als de werknemer kan het formulier vooraf inzien en invullen, zodat er vooraf al over de vragen nagedacht wordt. Na het gesprek kan de werkgever het formulier aanvullen en het betreffende gesprek sluiten na autorisatie van de medewerker en manager. Alles blijft online staan en is overzichtelijk voor alle betrokkenen.

Zo wordt automatisch een dossier per medewerker opgebouwd, ideaal als onderbouwing bij verstoorde arbeidsrelaties.

Een overzicht van alle gesprekken met bijbehorende status. Uiteraard ziet een medewerker alleen een overzicht van zijn eigen gesprekken.

gesprekscyclus-overzicht

Hieronder zie je een gesprek geopend met de daarbijbehorende vragen. Een vraag is ook geselecteerd en beantwoord door zowel medewerker als manager. Je kunt er bij de inrichting ook voor kiezen om waardeoordelen toe te voegen aan vragen. 

gesprekscyclus-vragen