Blog

16 februari 2018

SaaS brengt HRM en personeelsadministratiesoftware naar kleinere organisaties

Personeelssoftware wordt steeds gangbaarder binnen kleine(re) organisaties. De stijgende populariteit van HRM-systemen voor ‘MKB-organisaties’ is grotendeels te danken aan...
Lees meer

1 februari 2018

Verlofregels bij opbouw, overnemen, wettelijk, bovenwettelijk en ziekte.

De opbouw en het opnemen van vakantieverlof is wettelijk vastgelegd. Een medewerker in loondienst heeft jaarlijks recht op 4 maal het aantal contracturen op weekbasis, dit is wettelijk verlof. Een...
Lees meer

23 januari 2018

Employee Self Service - ESS

ESS is de afkorting voor Employee Self Service en staat voor het verschuiven van invoer op de (personeels)administratie van HR/administratie/directie naar de medewerker. Dat gebeurt op...
Lees meer

22 januari 2018

Digitale personeelsdossiers voor dagelijks gebruik

Een digitaal personeelsdossier bevat relevante informatie omtrent werknemers. In een elektronisch personeelsdossier kun je het bijhouden van processen rond werknemers automatiseren. De...
Lees meer

22 januari 2018

Hoe verwerk je declaraties in de personeelsadministratie

De complete onkostendeclaratie (bon, bedrag en omschrijving) komt direct na het indienen door de medewerker beschikbaar voor de manager. Deze leidinggevende krijgt een notificatie en kan de...
Lees meer